Alles over outplacement

Collectief dienstbeëindiging

10 werknemers van een organisatie die meer dan 20 werknemers heeft en minder daarop honderd werknemers in een kalender jaar tewerkgesteld zijn.

Hoezo outplacement

Er komen situaties voor waar een werkgever en personeel niet meer samen overweg kunnen. Dit kan zijn om de band tussen de werkgever en personeel niet perfect is of als er geen confidentie meer is. Het kan ook zijn dat het organisatie faillissement gaat en dat de medewerker of legio weeknemers zonder arbeid komen te zitten. Ook bezuinigingen horen bij dit, ook wel collectief dienstbeëindiging genoemd.

Wanneer heb ik recht op outplacement?

Om recht te bezitten op outplacement moet je minimaal 45 jaar oud zijn en werken in een privé sector op het moment dat je wordt ontslagen. Al heb je de spaarpotje gerechtigde leeftijd bereikt hierna heb je geen recht meer op outplacement.Wanneer je gemiddelde wekelijkse arbeidsduur minder daarop de helft bedraagt van een voltijdse personeelslid Wanneer je na je dienstbeëindiging wel een compleet uitkeringsgerechtigde werkloze zou worden, maar niet te bereiken moet zijn voor de arbeidsmarkt.

Anciënniteit 

Stel dat u overstapt richting een kersverse werkgever. U bent toe aan een kersverse uitdaging, nadat u al vele jaren voor hetzelfde bedrijf werkt. Een nieuw organisatie, kersverse energie, kersverse prikkels,… En uw opgebouwde anciënniteit daarna? Bent u binnen staat dit mee te nemen richting een nieuwe werkgever? Of begint u weer helemaal opnieuw met het opbouwen van uw anciënniteit? U heeft er immers natuurlijk wel vele jaren hard voor gewerkt.

De anciënniteit betekenis is de periode dat u aaneengehecht bent aan een bepaalde bedrijf. Uw anciënniteit speelt een bepalende rol binnen onder meer het bepalen van uw loon, Vakantietijd, rechten, plichten,… Het komt dikwijls voor dat een hogere anciënniteit (een langere verplichting aan de werkgever) verbonden is aan een hoger loon. Werkgevers belonen werknemers die trouw zijn aan het organisatie, de organisatie, de instelling,…

Nieuwe eenheidsstatuut

Het kersverse eenheidsstatuut is een statuut dat is geaccepteerd door de ministerraad. Dit statuut is van kracht sinds 1 januari 2014. Hierin staan de huidige opzeggingstermijnen en ontslagregels. Dit geldt voor zowel arbeiders als bedienden. Het verschil te midden van beide kanten wordt verkleind. De kanten groeien zo meer richting elkaar toe. Al jarenlang maakt het Belgische arbeidsrecht een flink onderscheid tussen arbeiders en bedienden. Deze partijen hadden aparte statuten die ver uit elkaar lagen en en flinke variëren hadden. Dit verschil wordt verkleind en soms zelfs weggewerkt door het kersverse eenheidsstatuut dat van kracht is sinds 1 januari 2014. Het eenheidsstatuut is er voor alle Belgische werkenden en bedienden. Ook is het voor zowel werkgevers als personeelslid zeer handig om op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen. Alle informatie is te vinden in het eenheidsstatuut.

Wat is outplacement?

Door middel van aanbod outplacement wordt een werknemer richting een kersverse functie begeleid na ontslag. Outplacement werd meer daarna 30 jaargang geleden opgesteld in Amerika En hierna kwam het over gewaaid richting Nederland, België en meer en meer Europese landen. Onderwijl is Outplacement niet meer weg te denken uit het bestaande systeem. Als je ontslagen wordt daarna kan je een outplacement procesverloop ingaan en die gaat als volgt: Verwerk van het ontslag, Het spotten van verlangen en competenties en sollicitatie begeleiding.

Het traject

Na het verwerk van het dienstbeëindiging is het van urgentie om voorts te gaan en te ontdekken wat je behoeftes zijn en wat je zoekt binnen een nieuwe job. Wat kan ik? Wat wil ik? Wat durf ik? Dat zijn de centrale vragen die horen bij persoonlijke groei. Verscheidene hulpmiddelen kunnen hier ook van toepassing zijn. Bijvoorbeeld een vorming of cursus die je wilt volgen binnen het specialisatie waar jij werkend wilt zijn over een tijdje.

Alle wensen en behoeftes zijn nu duidelijk, je hebt je goed georiënteerd op het specialisme waar je werkzaam wilt zijn. Dit kan een andere specialisatie zijn of nog steeds idem. In dit deel van het traject staat hulp bij sollicitatie centraal. Je leert om efficiënt te solliciteren omdat je precies weer wat je competenties zijn, wat je echt wilt en hoe je wilt doorgroeien. Na de sollicitatie proces en kun je aan de slag bij je nieuwe beroep. Samen met jou zorgt outplacement ervoor dat jij weer vief naar je kersverse functie gaat.

Je bent net ontslagen door uw personeelslid en dat kan zwaar vallen voor een medewerker. Daarom moet je ook als eerste het ontslag verwerk en verhaal behalen. Ook wordt er met u samen gekeken wat uw rechten en plichten zijn op dit ogenblik en wordt uw situatie op dit moment duidelijk uitgedacht.

http://www.ucareoutplacement.be/