Uw bedrijvengids
Banen en opleidingen

Verklaring Omtrent Gedrag, hoe doe je een VOG aanvragen?

Een verklaring omtrent het gedrag of VOG aanvragen is in wezen een reeks ongeschreven regels, normen en richtlijnen die het juiste gedrag of gedrag van een persoon of een organisatie definiëren. Deze regels bepalen hoe een persoon of een organisatie zich kan gedragen in termen van hoe ze zaken doen of hoe ze zich op de werkplek zouden moeten gedragen. Het omvat ook het recht van een werknemer om ervoor te kiezen om geen gedrag te vertonen dat een criminele activiteit zou vormen. Werkgevers zijn wettelijk verplicht om een gedragscode te hebben die alle werknemers moeten volgen, anders worden disciplinaire maatregelen genomen.

De VOG wordt niet alleen bepaald door de wet, maar ook door de principes van goed zakendoen en sportiviteit. De gedragscode vermeldt niet expliciet enige wetten of spelregels; het spel zelf is echter onderworpen aan dezelfde principes van sportiviteit. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om opzettelijk een spel te verliezen om te winnen of zich te onderwerpen aan onredelijke verzoeken van concurrenten om te winnen. Evenzo is het onaanvaardbaar om tijdens het spel onbeleefd te zijn en andere spelers tijdens het spel te beledigen of te misbruiken.

Goed ondernemingsbestuur vereist dat een medewerker de betekenis en functie van de gedragscodetraining begrijpt en meestal ook over een Verklaring Omtrent het Gedrag beschikt. Een goed voorbeeld is de implementatie van dezelfde principes van goed ondernemingsbestuur bij het solliciteren naar een baan – je kunt via deze link je VOG aanvragen. Het is belangrijk dat werknemers solliciteren op banen op basis van het potentieel dat ze hebben om bij te dragen aan de groei en het succes van het bedrijf, ongeacht de functie waarnaar ze solliciteren. Aanvragers moeten de implicaties van hun aanvraag begrijpen en weten wat er gebeurt als ze worden afgewezen.

Je VOG aanvragen bij Dienst Justis.

Hoewel de gedragscode mogelijk niet specifiek de drie universele gedragscodes vermeldt, is het algemene idee erachter om de veiligheid, reputatie en geloofwaardigheid van het bedrijf, zijn teams en zijn werknemers te bevorderen. Dienst Justis zal de daadwerkelijke screening uitvoeren, je zal worden gescreend om de door jou geselecteerde screeningsprofielen. Meestal selecteer je deze op basis van jouw functie. Ga je werken in de zorg? Dan wordt je op meerdere screeningsprofielen gescreend.

Welke screeningsprofielen zijn er voor een Verklaring Omtrent het Gedrag?

Dienst Justis kent meerdere screeningsprofielen, deze kun je onderscheiden in twee categorieen.

#1. Specifieke Screeningsprofielen

 • 01. Politieke ambtsdrager
 • 06. Visum en emigratie
 • 18. Huisvestigingsvergunning op basis van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek
 • 25. (Buitengewoon) Opsporingsambtenaar
 • 40. Vakantiegezinnen en adoptie
 • 45. Gezondheidszorg en welzijn van mens en dier
 • 50. Exploitatievergunning
 • 55. Juridische dienstverlening
 • 60. Onderwijs
 • 65. Taxibranche; chauffeurskaart
 • 70. Taxibranche, ondernemersvergunning
 • 75. (Gezins)voogd bij voogdij-instellingen, reclasseringswerker, raadsonderzoeker en maatschappelijk werker
 • 80. Beëdigd tolken en vertaler
 • 85. Lidmaatschap schietvereniging
 • 95. Financiële dienstverlening
 • 96. Onbekende functie

#2. Algemene screeningsprofielen

Naast de specifieke screeningsprofielen zijn er algemene screeningsprofielen. Deze bestaan uit acht risicogebieden te weten:

 • 1. Informatie
 • 2. Geld
 • 3. Goederen
 • 4. Diensten
 • 5. Zakelijke transacties
 • 6. Proces
 • 7. Aansturen organisatie
 • 8. Personen

Op je Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) zal worden vermeld op welke screeningsprofielen je bent gescreend, handig voor je werkgever. Zo weet de werkgever zeker dat je geen justitieel verleden hebt en dat je de functie zonder problemen moet kunnen vervullen. Ben je wel in aanraking geweest met Justitie? Houdt er dan rekening mee dat de screening iets langer kan duren, omdat er nog nader onderzoek nodig is. 

Heb je een onbekende functie en dien je toch gescreend te worden voor je VOG aanvraag? Dan geld er een bepaald algemeen screeningsprofiel dat een “onbekende functie” heeft. Hier wordt je gescreend op acht risicogebieden. Dat profiel wordt meestal gescreend wanneer het nog niet bekend is welk functie je binnen een bedrijf of organisatie gaat vervullen.