Uw bedrijvengids
Image default
Gezondheid

Wat maakt een ouder ongeschikt voor voogdij of bezoek?

Een minder leuke situatie na een scheiding, is dat een van de ouders is niet geschikt om de voogdij over zijn of haar kind te hebben. Helaas kan het weleens voorkomen dat deze situaties voorkomen. Ouders kunnen zich ernstige zorgen maken over de veiligheid van hun kind zodra het zich bij de andere ouder bevindt. Maar wat zijn nu precies redenen wanneer een ouder ongeschikt is voor voogdij of bezoek? In deze blog worden er een aantal redenen gegeven.

 

Rechtbanken hebben bij dit soort situaties meer nodig dan alleen het woord van de ouder dat de andere ouder niet in staat is om voor het kind te zorgen. Er is bewijs nodig dat de acties daadwerkelijk schadelijk zijn voor het kind. Zodra de volgende punten worden bewezen, kan een rechtbank gaan bepalen of dat er bepaalde gronden zijn om te oordelen dat een ouder ongeschikt is. Die redenen zijn:

  • Verlating van het kind

  • Het kind niet voorzien van voedsel of medische zorg

  • Extreme wreedheid tegens het kind

  • Fysiek misbruik van het kind

  • Een lichamelijke beperking waardoor de ouder niet in staat is om voor het kind te zorgen

  • Een psychische stoornis die een risico vormt voor het welzijn van het kind

  • Een strafrechtelijk verleden van moord of misbruik van het lichaam

  • Een onveilige thuisomgeving 

 

Er moet bewezen worden dat de uitkomst van de voogdijzaak de ongeschikte ouderschap zal veranderen. De ouder die beweert dat de andere ouder niet geschikt is voor voogdij, moet duidelijk bewijs tonen aan de rechtbank. Dit zijn bijvoorbeeld getuigenis van leraren en vrienden, maar ook foto’s en video’s en relevante e-mails. Rechters houden rekening met de belangen van het kind bij de beslissingen omtrent voogdij kwesties. Daarentegen kan bewijs dat het gedrag van een ouder het kind in gevaar brengt ertoe leiden dat de ouder ongeschikt wordt verklaard. Daarnaast kan een voogdij-evaluatie worden aanbevolen om te helpen bij het nemen van definitieve beslissingen over de voogdij.

 

In sommige situaties kan een rechter het kind uit de woning van de ongeschikte ouder verwijderen en vervolgens na een tijdje weer bepalen of de ouder weer geschikt is. In deze periode stelt de ouder in staat te zijn om redelijke inspanningen te leveren zodat de situatie verbeterd wordt. Hierbij kan worden gedacht aan het zoeken van hulp voor bjvoorbeeld een alcoholverslaving.

 

Zodra een rechtbank oordeelt dat een ouder ongeschikt is om voogdij te hebben over het kind, kan het gezag worden toegekend aan de andere ouder. Vervolgens zal de rechter, afhankelijk van de beschuldigingen, een passend bezoekschema maken voor de desbetreffende ouder. Deze zou dus nog geweigerd kunnen worden vanwege de omstandigheden.


Uiteraard is het verstandig om dit proces met een professional te bespreken. Deze persoon kan helpen om ongewenste situaties te voorkomen. Neem een kijkje op de website van een mediation partij: www.buitengewoonmediation.nl.