Schakel zo snel mogelijk professionele hulp in voor kinderen met leerproblemen

Voor kinderen met leerproblemen is het aan te raden om zo snel mogelijk hulp in te schakelen om deze problemen te behandelen. Wanneer een kind namelijk te lang met leerproblemen rondloopt, kan dit voor een achterstand op leeftijdsgenootjes zorgen. Zo’n achterstand is vaak lastig in te halen en zorgt bovendien voor verminderd zelfvertrouwen. Dat wilt u als ouder natuurlijk voorkomen. Schakel daarom bij de eerste signalen van leerproblemen de hulp in van een professional. Zo’n expert kan uw kind de handvaten geven die hij of zij nodig heeft om met het leerprobleem om te kunnen gaan.

Voorkom dat uw kind achter gaat lopen en laat de leerproblemen verhelpen

Kinderen met leerproblemen kunnen terecht bij Trivers in Noord-Brabant. Deze hulpverlener biedt een persoonlijke behandeling waarbij zorgvuldigheid en vertrouwen hoog in het vaandel staan. De specialisten die bij dit bedrijf werkzaam zijn, pakken de leerproblemen van uw kind op bewezen wijze aan. Hierbij doen ze er niet alleen alles aan om het probleem zo ver mogelijk te verhelpen, maar ze proberen ook het zelfvertrouwen van uw kind weer op te bouwen. Zo zal hij of zij binnenkort weer goed met leeftijdsgenootjes mee kunnen komen en zo min mogelijk gehinderd worden in de ontwikkeling. Dat wilt u toch ook voor uw zoon of dochter?

Specialisten voor diverse leerproblemen

Trivers uit Noord-Brabant heeft verschillende gespecialiseerde afdelingen voor kinderen met leerproblemen. Zo zijn er specialisten voor dyscalculie en dyslexie, maar kan uw kind er ook terecht wanneer hij of zij een logopedische stoornis heeft. In de meeste gevallen heeft u voor hun hulp niet eens een verwijsbrief van de huisarts nodig. Uiteraard, kunt u deze voor de volledigheid natuurlijk wel vragen, zodat u zeker weet dat u alle papieren in huis heeft. Dus vermoedt u dat uw kind een leerprobleem heeft? Ga dan zo snel mogelijk bij een specialist langs die een betrouwbare diagnose kan geven en start vervolgens met een behandelplan dat hierbij past.

https://trivers.nl/

Cultuurdag basisonderwijs

Cultuurdag basisonderwijs

 

Wat is een Cultuurdag?

Een Cultuurdag is een dag op een basisschool waarbij kunst en cultuur centraal staat. Het gaat dan om kunsteducatie en cultuureducatie. De diverse kunstdisciplines kunnen met elkaar gecombineerd worden. Op die manier kunnen kinderen in één dag kennis maken met verschillende soorten kunsteducatie. Scholen kunnen er voor kiezen om de kinderen zelf hun workshops te laten kiezen. Zo kan elk kind zijn of haar eigen cultuurprogramma samenstellen. Het ene kind vindt bewegen leuk en zal daarom eerder kiezen voor workshops binnen de kunstdisciplines circus en dans. Terwijl een andere leerling liever in zijn of haar hoofd bezig is, deze leerling zal eerder kiezen voor techniek workshops. De Cultuurdag biedt dit allemaal en kan dus volledig worden samengesteld op basis van de wensen van de school, maar vooral op basis van de wensen van de kinderen. 

Cultuurdag en kunstdisciplines 

Naast een Cultuurdag waarbij kinderen kennis maken met diverse gave vormen van kunst, kan een Cultuurdag ook volledig in het teken staan van een bepaalde kunstdiscipline. Denk hierbij aan de disciplines dans, circus, beeldende kunst, digitale media, kunst & techniek, maakonderwijs, theater, literatuur en muziek. Het is bijvoorbeeld mogelijk een workshop programma samen te stellen met alleen maar dans workshops. Streetdance, hiphopdance, werelddans, dansexpressie, kleuterdans en ga zo maar door. Verschillende soorten dansen komen voorbij en de dag kan afgesloten worden met een presentatie voor ouders. Hetzelfde geldt voor andere podium disciplines, zoals circus en theater. Een heel ander voorbeeld is een Cultuurdag met alleen maar beeldende en technische workshops. De kinderen maken kunstwerken die aan het eind van de geëxposeerd kunnen worden. Ouders kunnen het werk van hun kind of kinderen komen bekijken. De Cultuurdag biedt in ieder geval tal van mogelijkheden!

Waarom een Cultuurdag?

Waarom zou je als school een Cultuurdag op je basisschool organiseren? Simpelweg omdat een Cultuurdag dé beste optie is om kinderen met diverse vormen van kunsteducatie en cultuureducatie, of juist specifieke vormen, kennis te laten maken. De Cultuurdag kan volledig op maat worden samengesteld. Wij luisteren graag naar jullie wensen als school en maken een cultuurprogramma, passend bij jullie budget en leerlingen. Niks is te gek, alles kan en alles mag! 

 

 

https://grotebroer.com

Leren wordt leuk met de leermiddelen voor groep 5

Als u een docent bent op een basisschool, of verantwoording heeft voor de toepassing van leermethoden, heeft u naar waarschijnlijkheid het plezier van uw leerlingen terwijl ze leren hoog in het vaandel. Er zijn voor ieder basisschooljaar van groep 5 tot groep 8 leermiddelen beschikbaar, speciaal ontwikkeld om kinderen van die leeftijd te engageren. Het implementeren van een dergelijk persoonlijk leertraject maakt het mogelijk om de kinderen nieuwe vaardigheden aan te leren, door het gebruik van speciaal ontwikkelde methodes.

Bij dit bedrijf heeft u de keuze uit de meerdere verschillende vakgebieden en thema’s

Educatieve Uitgeverij Kinheim heeft vele verschillende leermiddelen beschikbaar voor basisscholen, waaronder voor groep 5. Deze leermiddelen voor groep 5 zijn ontwikkeld door verschillende vakgebieden te combineren. Dit biedt leerlingen de gelegenheid om zeer verschillende vaardigheden samen te leren; zo leren zij tevens om verbanden te leggen. Bij Educatieve Uitgeverij Kinheim hebben ze de volgende thematische leermiddelen beschikbaar voor groep 5:

 • Het pakket ‘Taal’ vergroot de woordenschat en grammatica van de leerlingen.
 • In het pakket ‘Creatief’ gaan leerlingen aan de slag met fantasie en kleuren.
 • Voor leuk leren vermenigvuldigen, optellen en delen kiest u het pakket ‘Rekenen’.
 • Het ‘Lezen’-pakket helpt met de ontwikkeling van de leesvaardigheid en woordenschat.
 • De zaakvakken komen aan bod in het pakket ‘Wereldoriëntatie’, met natuur, aardrijkskunde, geschiedenis, verkeer en nog vele andere algemene kennis.

De leermiddelen bieden ook een digitale optie. Met gebruik hiervan kunnen de leerlingen eenvoudig thuis of op school oefenen op een computer of tablet.

Vele verschillende opties voor onder- en bovenbouw

Educatieve Uitgeverij Kinheim biedt leermiddelen aan voor vele leerjaren op de basisschool, of het nu groep 3, groep 5 of groep 8 betreft. Verschillende vakgebieden zijn allen beschikbaar op aparte niveaus; het is ook mogelijk om een editie af te nemen die speciaal is ontwikkeld voor de onder- of bovenbouw. U kunt bij deze uitgeverij een proefpakket aanvragen zodat u deze leermiddelen in alle rust kunt doorspitten. Kies voor spelenderwijs leren voor de kinderen, kies de leermiddelen van Educatieve Uitgeverij Kinheim!

https://www.kinheim.com/

Tips voor docenten: 12 leerstrategieën voor effectieve bijles

In bijles, wat werkt is de één-op-één relatie tussen de student en de docent. Met slechts één persoon om op te focussen, kunnen docenten verschillende onderwijstechnieken uitproberen om de meest effectieve manier uit te vinden om de student een onderwerp te helpen begrijpen.

Het doel van deze blogpost is om docenten enige inspiratie te bieden, door hen te wijzen op alternatieve en soms aanvullende manieren van bijles en studiebegeleiding.

Wat volgt zijn twaalf leerstrategieën die volgens ons goed zouden kunnen werken voor docenten.

    

 • Om het echt te houden: voor veel studenten hebben onderwerpen als calculus, natuurkunde of zelfs literatuur weinig verband met hun leven. Toch zijn dezelfde onderwerpen die ze zo saai vinden een bron van grote passie voor veel denkers over de hele wereld. Een van de meest waardevolle lessen die docenten met hun studenten kunnen delen, is een passie voor leren.

 • Onafhankelijkheid bevorderen: zo nuttig als u voor uw studenten bent, zou uw uiteindelijke doel moeten zijn om hen te leren om onafhankelijke leerlingen te worden. Het modewoord in zowel middelbare scholen als universiteiten is tegenwoordig kritisch denken: studenten aanmoedigen om onderwerpen op een diepere, meer analytische manier te analyseren. U kunt dit doen door vragen te stellen die niet alleen een ‘ja of nee’ antwoord hebben of door de Socratische methode toe te passen om onlogische conclusies te trekken die uw student heeft gemaakt. Stel ze opdrachten in die verder gaan dan het testen van hun kennis / begrip van een zaak; moedig hen aan om hun mening te geven over de intelligentie van historische figuren of over het talent van een beroemde schrijver.

 • Beoordeling door middel van games: test na het lesgeven van een bepaald onderwerp het inzicht van uw student door extra problemen en games. Gelukkig zijn er een schat aan online games voor alles van kinderwiskunde tot wetenschap voor volwassenen.

 • Gebruik van de pauzeprocedure: Goede docenten worden gekenmerkt door de stem van hun student meer dan zijn stem te laten horen. Om ervoor te zorgen dat uw studenten niet afhaken en hun interesse verliezen voor wat u onderwijst, gebruikt u regelmatig pauzes om ervoor te zorgen dat de student heeft begrepen wat u zojuist hebt uitgelegd.

 • Gebruik van de Think-Pair-Share-techniek: als je een kleine groep bijles hebt, kan deze techniek heel goed werken. Het begint met het verstrekken van informatie aan uw studenten door hen te vragen een korte tekst te lezen, naar een korte lezing of video te luisteren. De leraar moet dan een vraag stellen, de leerlingen instrueren erover na te denken, een antwoord opschrijven en hun reactie delen met een andere student.

 • Gebruik van snelwerkende oefeningen: als je je student bijbrengt in een onderwerp dat veel geheugenwerk vereist (zoals biologie), boor je studenten dan regelmatig op bepaalde punten om ervoor te zorgen dat ze belangrijke feiten en informatie bewaren.

 • Gebruik van multimediatools: vul uw klas met interessante videopresentaties, liedjes of literatuur die het thema behandelen dat u geeft. Als je wiskunde onderwijst, laat je je student interessante video’s zien over bijvoorbeeld de Maya-wiskunde of de Montessori-methode, die laat zien hoe gemakkelijk het kan zijn om een ​​basiskennis van de wiskunde te bevatten wanneer een praktische benadering tot leren wordt gevolgd.

 • Het introduceren van humor in de bijles sessie: Studies hebben aangetoond dat het gebruik van humor zeer positieve effecten kan hebben op studenten, waardoor hun niveau van betrokkenheid en interesse sterk toeneemt. Moedig de cursist aan om strips, grappige citaten of moppen naar de klas te brengen en een paar minuten te wijden aan een goede lach.

 • Analyse van informatiebronnen: een onderdeel van kritisch denken is het analyseren van de bronnen van informatie die u raadpleegt om tot een of andere conclusie te komen. Docenten moeten worden aangemoedigd om onderzoek te doen naar de achtergronden van mensen die op een significante manier hebben bijgedragen aan het onderwerp dat wordt bestudeerd om de kansen van de student te vergroten om een ​​emotionele of intellectuele band met deze mensen te krijgen.

 • Studenten aanmoedigen om te creëren: een van de gemakkelijkste manieren om studenten bij een onderwerp te betrekken, is hen aan te moedigen een website of blog te maken met de thema’s die in de tutorials worden behandeld. Verantwoordelijk zijn voor een blog houdt in dat je je kennis continu bijwerkt en nieuwe bevindingen publiceert en zelfs bereid bent reacties van lezers te ontvangen. Het is ook een geweldige manier om contact te maken met andere studenten of intellectuelen op het door u gekozen vakgebied.

 • Veranderen van klasinstellingen: een primaire overweging voor langlopende docenten is om verveling op een afstand te houden. Probeer eens per maand uw bijlesessie op een andere plaats te houden: in een museum, een park of een historische site. Gewoon in de buitenlucht zijn kan stress aanzienlijk verminderen en zo een ontspannen, vruchtbare leeromgeving bevorderen.

 • Feedback vragen: de consequenties van de door jou gekozen bijles srategieën zijn waarschijnlijk verreikend, dus zorg ervoor dat je regelmatig feedback van je student vraagt.
https://edu-oost.nl/diensten/bijles/