Uw bedrijvengids
Image default
Zakelijk

Best practices voor de aanwerving van een divers personeelsbestand

Heb jij zicht in de stappen die je zelf kunt nemen om diversiteit door middel van werving te verbeteren? We kunnen stellen dat we allemaal ‘biased’ zijn. We zijn constant evalueren van de wereld om ons heen. Dit associëren we met onze aanwezige kennis en ervaringen. Ook tijdens een wervingsproces, wat ons ervan kan weerhouden voor voldoende diversiteit op de werkvloer. In dit artikel lees je over verschillende stappen die je als bedrijf kunt nemen om diversiteit op de werkvloer door middel van werking te verbeteren. Denk hierbij aan het stellen van de juiste doelen, het verzamelen van de juiste data, het bereiken van een gevarieerde talentenpool en hoe je vooroordelen in het selectieproces kunt verminderen.

De juiste doelen stellen

Bijna ieder bedrijf heeft als doelstelling opgenomen om de diversiteit te verbeteren door middel van een eerlijke inclusiviteit wervingsstrategie. Dat is natuurlijk super. Maar hoe realistisch zijn de doelen die we stellen en selecteren we hiermee nog wel de juiste mensen? Want stel dat je een specifieke vacature online zet waarbij 80% van de mensen die voldoen aan de criteria hetero-blanke mannen zijn tussen de 35 en 50 jaar. Dan kun je ervan uit gaan dat 80% van de sollicitanten bestaan uit mannen met dat profiel. 

Maar wat kun je doen om te zorgen dat je voldoende diversiteit op de werkvloer blijft houden? Je kunt initiatieven ondersteunen die de diversiteit van de talentenpool buiten de organisatie verbeteren. Door bijvoorbeeld opleidingsmogelijkheden in juniorfuncties in de vacature op te nemen spreek je de jongere doelgroep aan. 

 

Zorg dat je de juiste data verzameld 

De juiste gegevens zorgen ervoor dat zichtbaar wordt tegen welke uitdagingen je als bedrijf hebt met betrekking tot eerlijke en inclusieve werving. Het is mogelijk om een vragenlijst voor gelijkheidscontrole in het sollicitatieformulier op te nemen. Dit zorgt ervoor dat je demografische gegevens over je kandidaten kan verzamelen. Om kandidaten niet direct af te schrikken is het aan te raden om dit onderdeel optioneel te maken om in te vullen.

In elke fase van het wervingsproces is het mogelijk om te rapporteren over de diversiteit van de kandidaten. Het is daarnaast mogelijk om inzichtelijk te krijgen hoe diversiteit verandert wanneer ze verder in het sollicitatietraject komen of worden afgewezen. Door teams en locaties te vergelijken kun je snel identificeren op welke bedrijfsgebieden het eerst de focus moet liggen en waar de pijnpunten in het wervingsproces zitten.

 

Bereik een gevarieerde talentenpool aan

Als eerste is het belangrijk te bedenken waar je de advertentie gaat plaatsen. Het bedrijf heeft een beeld voor ogen wat voor een soort kandidaten ze willen aantrekken. Mensen kunnen alleen reageren op functies als ze hiervan op de hoogte zijn. Ga voor jezelf na waar de doelgroep actief is en hoe ze in aanraking kunnen komen met de vacature. 

We weten dat het niet in alle gevallen een zwart-wit situatie is. Soms is het moeilijk om specifieke demografische gegevens aan te trekken. Het kan een idee zijn om een gespecialiseerde vacaturesite voor diversiteit te raadplegen. Ook kun je social media inzetten om het bereik te vergroten. 

Let er wel op dat de landingspagina waar ze op terecht komen de diversiteit van het team vertegenwoordigd. Het is belangrijk om de juiste mensen aan te trekken, maar deze personen moeten zich ook aangetrokken voelen tot jouw bedrijf. Schrik ze niet meteen af en zorg dat de inhoud van de vacature een weerspiegeling is van de website waar ze alles over het bedrijf kunnen vinden. Is je bedrijf nog niet heel divers? Communiceer hier open en eerlijk over. Geef ook aan wat de plannen binnen het bedrijf zijn om dit te veranderen.

 

Verminder het risico op vooringenomenheid 

We hebben allemaal vooroordelen, bewust en onbewust. Tijdens een sollicitatietraject is het belangrijk dat de wervers zo objectief mogelijk zijn. Er zijn verschillende mogelijkheden om de risico’s te beperken. Zo kun je blinde werving implementeren. Bij een blinde werving worden namen, adressen, leeftijd, ras, foto en geslacht uit het cv en sollicitatie geredigeerd. Zo ga je als werver minder vooringenomen het selectietraject in. Je wordt gedwongen om een bewuste keuze te maken op basis van de antwoorden op het sollicitatieformulier.

Natuurlijk komt er meer bij kijken dan alleen werving voor meer diversiteit op de werkvloer. Mensen moeten weten, en vooral voelen, dat ze deel uitmaken van de gemeenschap op de werkvloer. Iedereen moet zich welkom voelen bij een bedrijf en dat ze daar op hun plek zitten.

 

https://www.brainsfirst.com/hr/diversiteit-op-de-werkvloer/