Uw bedrijvengids
Zakelijk

Ziekteverzuim is en blijft een gevoelig onderwerp in onze lage landen

Er zijn hier duidelijk twee partijen in het spel. De zieke wil alleen maar beter worden, en de werkgever wil dat de verliespost klein blijft.

 

In de meeste gevallen zullen de meningen van werknemer en werkgever wel min of meer overeenkomen. Maar wanneer de werknemer of zijn artsen daar anders over denken kunnen er conflicten ontstaan. Voor de werkgever is de verplichting tot doorbetalen van het loon de grootste kostenpost.

 

Loon betalen zonder productie

 

Hij moet namelijk het loon bij ziekte doorbetalen, maar daar staan niet de gewone productie tegenover. Bovendien zal de werkgever vervangende productie in moeten huren, een tijdelijke werknemer, of zelfs meer dan een, om ook de ervaring te dekken.

 

Daar staat wel tegenover dat ook de werkgever een tegemoetkoming voor het omzetverlies zal ontvangen. Het UWV gebruikt, in de Nederlandse situatie, nogal ingewikkelde berekeningen om een voorschot en een definitieve uitbetaling daarvan te bereiken, zullen de meeste werkgevers hun loonadministratie laten beheren door een boekhouder of een extern bureau. Verwacht mag worden dat de wetten en regels rond uitkeringen die de werkgever ten goede komen wel bekend zijn bij deze vakkrachten.

 

De werknemer is daar minder bedreven in

 

Het zal duidelijk zijn dat het verlies aan inkomen ook een groot effect heeft op het huishouden, de economie van een werknemer. Niet alleen de kosten van de ziekte zelf moeten opgebracht worden door de werknemer, ook het vervoer van en naar behandelingen, speciale apparaten, diëten of extra voeding moet de werknemer gewoon zelf betalen. Daar staat, behalve de verzekering voor ziektekosten, geen enkele vergoeding tegenover.

 

Het loon wordt in de eerste periode van het ziekteverzuim doorbetaald door de werkgever. Dat is waar, maar hoeveel werknemers weten wat ze daarna moeten doen om hun inkomen op peil te houden? De meeste werknemers hebben niet de beschikking over een boekhouder die hen op de hoogte houdt van de nieuwste wetgeving. Helaas is het UWV in veel gevallen geen betrouwbare bron van informatie voor werknemers.

 

Ter afsluiting

 

Probeer ook als werknemer jezelf op de hoogte te brengen en te houden van de regels en wetten die je eigen werk betreffen. Ook bij ziekteverzuim ben je beter beschermd als je zelf weet wat je moet doen, en wanneer je dat moet doen. Zie jezelf niet als een slachtoffer, maar als client, deelnemer en rechthebbende, en je staat er niet alleen voor.

 

Hier alvast een klein lesje; 

 

Ben jij twee jaar ziek dan zal de werkgever voor je blijven zorgen daarna kom je in aanmerking  voor een iva uitkering. Mocht de werkgever dan ook nog een eigenrisicodrager zijn is de werkgever financieel verantwoordelijk voor de 10 jaar die daar opvolgen.