Uw bedrijvengids
Zakelijke dienstverlening

Tips voor het besturen van een vereniging

Verenigingen verschillen significant met commerciële bedrijven en organisaties. Het grootste verschil is dat een vereniging niet het doel heeft om winst te maken en zich over het algemeen inzet voor een sociale of maatschappelijke activiteit. Er kunnen grote verschillen zijn tussen verenigingen. De ene wordt volledig gerund door vrijwilligers terwijl de andere een fulltime bestuur heeft. Toch worstelen veel verenigingsbesturen met de vraag: wat is de beste strategie om een vereniging te besturen? Daarom geven we hier wat tips voor het besturen van een vereniging. 

Bepaal de doelen van jouw vereniging 

Het is belangrijk om in kaart te brengen wat de doelen van jouw vereniging zijn. Daarna is het verstandig om een klein aantal doelen vast te stellen die op dat moment belangrijk zijn, zodat op deze doelen gefocust kan worden. Bovendien is het essentieel om te onderzoeken of deze doelen binnen het budget vallen. Wanneer dit het geval is kunnen de doelen verder uitgewerkt worden. Bepaal hoe de doelen bereikt moeten worden en op welk termijn dit gerealiseerd moet worden. 

Samenwerken is essentieel 

Een bestuur bestaat vaak uit meerdere personen. Samen willen jullie de vastgestelde doelen bereiken. Maar wie doe wat en wie is waar verantwoordelijk voor? Dat is goed om van tevoren af te spreken. Zorg dat je ieder persoon verantwoordelijk maakt voor een bepaald doel of onderdeel van dit doel. Zorg dat taken en verantwoordelijkheden verdeeld zijn. Maar zorg er ook voor dat je dit uiteindelijk samen doet. Hiervoor is het belangrijk om een aantal kernwaarden en regels op te stellen hoe je met elkaar omgaat en hoe je elkaar respectvol kunt aanspreken wanneer taken opgepakt moeten worden. Plan regelmatig een meeting in om de benodigde zaken en frustraties uit te spreken. 

Op de juiste manier vergaderen 

Een grote valkuil bij vergaderingen kan zijn dat er veel gepraat maar weinig besloten wordt. Doordat ieder bestuurslid zich met verschillende taken heeft beziggehouden is het aanlokkelijk om de anderen hiervan op de hoogte te brengen. Natuurlijk is dit noodzakelijk, maar wel tot een bepaalde hoogte. Zorg dat het over het beleid gaat en dat naast bijpraten ook de nodige besluiten worden genomen.  

Naast de wens om met het bestuur te vergaderen is het ook belangrijk om op de juiste manier met de leden van jouw vereniging te communiceren. Community software kan een goede tool zijn om hierbij te helpen. Dit is een online sociale ruimte waarin jouw bestuur kan interacteren met leden, kennis kan delen en laagdrempelige dienstverlening online kan aanbieden. Zo bestaat er ook community software voor verenigingen, ook wel verenigingssoftware genoemd.