Uw bedrijvengids
Bedrijven

Heb je een automaat, denk altijd aan het volgende:

Een automaat gaat geen autoleven mee. Sterker nog, tijdens het rijden vinden er processen plaats die enorm schade aanrichten aan uw automaat. De belangrijkste 3 zijn: het warmer worden van de automaat (waardoor de olie verbrand), vervuiling en slijtage. Deze processen zijn vaak niet bekend bij de bestuurder. De gevolgen van deze processen kunnen verholpen worden, maar daar is goed onderhoud voor nodig. Hieronder staan de 3 schadelijke processen uitgewerkt samen met de beste onderhoudsmethode voor de automaat.

 3 schadelijke processen

Ten eerste, tijdens het rijden wordt de automaat warm. Hierdoor verbrand de automatische transmissie olie in de automaat. Deze olie vervult belangrijke functies binnen de automaat en dient daarom in goede staat te zijn. Echter, neemt de kwaliteit van de olie drastisch af naarmate deze verbrand. Het verbranden heeft invloed op de viscositeit van de olie en hierdoor neemt de smeerfunctie af. De onderdelen worden vervolgens niet goed gesmeerd en kunnen minder goed functioneren. Hierdoor kunnen klachten ontstaan.

Ten tweede vindt er ook vervuiling plaats. Vuile deeltjes dringen de automaat binnen. Deze deeltjes reageren op de olie en kunnen zeer worden, dit bijt in de automaat. Ook gaat dit vuil zich vestigen op cruciale onderdelen van de automaat, waardoor de werking belemmerd wordt. Deze vervuiling brengt dus schade aan en verminderd de werking van de automaat.

Als laatste slijt de automaat. Tijdens het rijden laten ijzerdeeltjes los van de automaat en deze gaan rondzwerven in de automaatbak. Deze deeltjes slijten vervolgens de automaat, waardoor er schade ontstaat. Ook laat er vervolgens nog meer ijzer los, waardoor het proces wordt versneld. 

Beste onderhoudsvorm automaat

Als we zoeken naar de beste onderhoudsvorm voor de automaat kijken we naar het volgende:

  • De oude verbrande olie moet grotendeels ververst kunnen worden

  • Het vuil moet verwijderd kunnen worden

  • Het losgekomen ijzer moet verwijderd kunnen worden

Een combinatie van deze 3 kan alleen plaatsvinden door middel van een spoeling. Een spoeling gebeurd met een spoelmachine en voert naar een verversing, ook een reinigingsproces uit. 95% van de oude verbrande olie wordt tijdens de spoeling ververst. Daarnaast wordt ook al het vuil en losgekomen ijzer verwijderd, doordat er een reinigingsmiddel door de automaatbak wordt gespoeld. Dit is dus de beste onderhoudsvorm voor de automaat.

Denk dus altijd aan de schadelijke processen die plaatsvinden en onderhoud uw automaat goed om dure reparaties te voorkomen. Een spoeling kost gemiddeld slechts € 295,- incl. BTW bij Flushed in Woerden (specialist in automaat spoelen).