Uw bedrijvengids
Industrie

Afvalwaterzuivering: Hoe het gedaan wordt

Afvalwaterzuivering staat bekend als het geheel van fysische, chemische en biologische procedures die de omzetting van verontreinigd water in drinkwater mogelijk maken. Zo kan de mens het weer gebruiken.

Afvalwater wordt dagelijks geproduceerd, zowel in onze huizen als op ons werk en in fabrieken, industrieën en allerhande menselijke activiteiten. Ze kunnen worden ingedeeld in:

  • Afvalwater – Het water dat we gebruiken om ons te wassen, onze huizen schoon te maken of naar het toilet te gaan.
  • Vervuild water – Water dat wordt gebruikt door industrieën, fabrieken, metallurgische bedrijven of andere productieprocessen waarbij bepaalde materialen in andere worden omgezet.

Het belang van afvalwaterzuivering

Hoewel bekend is dat onze planeet voor 70% uit water bestaat, is het in werkelijkheid geen hulpbron die wij onbeperkt en onverantwoord kunnen gebruiken, zodat afvalwaterzuivering een reële noodzaak is.

Afvalwater kan worden behandeld in speciale centra die bekend staan als afvalwaterzuiveringsinstallaties. Zij kunnen ook preventief worden behandeld op de plaatsen van gebruik en verontreiniging, door middel van plaatselijke mechanismen en processen.

Hun doel is biologische (bacteriën, virussen, ontbindend organisch materiaal) onzuiverheden uit water, chemische (chemische elementen die de samenstelling veranderen, zware metalen, enz.) of fysische (aarde, stof, modder, enz.) onzuiverheden te verwijderen en het behandelde water opnieuw bruikbaar te maken.

Afvalwaterzuiveringsinstallaties

Grote watercontainers zorgen ervoor dat vaste deeltjes naar de bodem zakken. Zij staan bekend onder deze naam of als zuiveringsinstallaties voor de installaties die zich bezighouden met de zuivering van afvalwater met behulp van procédés van verschillende aard.

Er zijn evenveel verschillende planten als er stadia van waterverwerking zijn. Sommigen voeren het hele proces uit, terwijl anderen zich alleen richten op specifieke momenten van zuivering.

Afhankelijk van de aard van de verontreiniging worden de volgende procedures gevolgd:

Fysische scheiding van water en vaste afvalstoffen die het kan bevatten (zonder enige vorm van reactie).

 

Afvalwaterzuivering met diverse chemicaliën en reagentia.

Het gebruik van biologische of biochemische reacties om bepaalde in de vloeistof aanwezige verontreinigingen te neutraliseren.

Er zijn ook speciale zuiveringsinstallaties, waar de specifieke aanwezigheid van een bepaalde verontreinigende stof wordt geneutraliseerd, naar gelang van de regionale omstandigheden of de uitgeoefende industriële activiteiten. Dit soort behandelingen is er in het algemeen op gericht de pH van het water te corrigeren en er sporen van verbindingen uit te halen die giftig zouden zijn voor degenen die ze consumeren.