Uw bedrijvengids
Image default
Bedrijven

Huren, jouw rechten en plichten

Veel mensen huren een huis. Een huurhuis is sommige gevallen veel fijner dan een koopwoning. Vaak zijn er ook zogenaamde sociale huurwoningen. Voor met name mensen met weinig inkomen, is dat een uitkomst. Maar weet jij eigenlijk nu, welke rechten en plichten je hebt als huurder? In dit artikel lees je er meer over.

Plichten huren

Laten we maar meteen bij het minder leuke stuk beginnen, de plichten bij een huurhuis. Het is verplicht om de huur op tijd te betalen. Kun je de huur een keer niet op tijd betalen Dan is het slim om meteen contact op te nemen met de woningstichting of de verhuurder. Als het om een eenmalig iets gaat, zijn de meeste mensen namelijk wel coulant.

In structurele gevallen van niet op tijd betalen, kan het zijn dat er een rechter ingeschakeld wordt. Is de huurachterstand 3 maanden of zelfs nog meer? Dan stopt een rechter vaak het huurcontract. Dit betekent dus dat je jouw huurhuis uit moet. Soms besluit een rechter om zelfs eerder het huurcontract stop te zetten. Dit gebeurt als je bijvoorbeeld al regelmatig te laat betaalt.

Je moet de woning als een zogenaamde goede huurder behandelen. Een goede huurder zijn, houdt in dat je bijvoorbeeld zelf kleine reparaties uitvoert en geen overlast veroorzaakt. Over dat laatste zijn soms onenigheden. Dit zie je bijvoorbeeld regelmatig in de uitzendingen van ‘De rijdende rechter’.

Zomaar iets verbouwen in een huis, kan bij huren vaak niet. Kijk goed wat daarover in het huurcontract staat en vraag aan de verhuurder wat mag en wat niet mag. Een verandering aan het huis kan duur uitvallen, als je bepaalde zaken in originele staat moet terugbrengen.

Rechten bij een huurhuis

Als huurder heb je recht op huurbescherming. Dit betekent in het kort dat een verhuurder niet zomaar de huur kan opzeggen. Dat kan alleen als er een tijd is afgesproken over wanneer de huurperiode voorbij is.

In sociale huurwoningen, kamers, woonwagens en woonwagenstandplaatsen is er sprake van een huurprijsbescherming. Dit houdt in dat de prijs niet zomaar enorm omhoog mag gaan. Hier zijn wettelijke regels voor. Daarnaast mag een verhuurder niet zomaar in jouw woonkamer komen. Verder moet hij ook ervoor zorgen, dat het huis redelijk opgeknapt blijft.

Is jouw inkomen niet zo hoog? Kijk dan snel op de site van de belastingdienst. Want, wellicht maak je kans op huursubsidie. Dit scheelt aanzienlijk.