Uw bedrijvengids
Image default
Industrie

Waar komt het woord bagger vandaan?

Het woord ‘bagger’ wordt al eeuwenlang gebruikt om een aantal verschillende zaken te beschrijven. Vanaf de middeleeuwen was ‘bagger’ een term die verwees naar afval of vuil dat in het water werd gevonden. In die tijden werd het gebruikt om afval of andere vormen van vervuiling te beschrijven die in rivieren of kanalen werden gevonden.

In de moderne tijd is de term ‘bagger’ echter meer geassocieerd met de actie van het verwijderen van materiaal uit een waterweg of rivier. Baggeren is een proces waarbij materialen zoals zand, grind, klei en zelfs rotsen worden verwijderd uit een kanaal met behulp van dredging equipment en andere mechanische middelen. 

Dredging equipment is een type apparatuur dat wordt gebruikt voor het verplaatsen van materialen in meren, havens en kustwateren. Het wordt voornamelijk gebruikt voor het verwijderen of verplaatsen van onder andere slib, zand en klei, die zich hebben opgehoopt in een bepaald gebied. Vaak wordt het gebruikt voor het verbeteren van de navigatie in bepaalde gebieden.

Het woord ‘bagger’ komt waarschijnlijk van het Middelnederlandse woord ‘baggern’, dat was een term die verwees naar het verplaatsen van materiaal in het water. Het woord is afgeleid van het verbaggeren, wat letterlijk betekent om materiaal uit een waterweg te verwijderen.

Het verwijderen van materiaal uit waterwegen is een belangrijk proces dat wordt gebruikt om waterwegen schoon te houden en het waterverkeer veilig te houden. Het proces is ook belangrijk voor het behoud van het milieu, omdat het verwijderen van materiaal uit het water de kwaliteit van het water  en het leefgebied voor waterdieren kan verbeteren.

Baggeren is een proces dat al duizenden jaren wordt gebruikt en het woord ‘bagger’ is al even oud. In de loop der jaren heeft het woord een andere betekenis gekregen, maar het oorspronkelijke doel is nog steeds hetzelfde en daardoor is het woord ‘bagger’ nog steeds een gemeengoed in de moderne taal.

 

https://www.hollanddredgingindustries.com/