Een bouwtechnisch onderzoek laten uitvoeren is zeer interessant

Voordat je definitief je handtekening gaat zetten onder de aankoopovereenkomst voor vastgoed wordt het vandaag de dag zeer sterk aangeraden om een bouwtechnisch onderzoek te laten uitvoeren. Tijdens een dergelijk onderzoek gebeurt er een grondige controle van de woning. Aan de hand van de vaststellingen die tijdens dat onderzoek gebeuren kan er onder meer worden bepaald:

  1. Hoe goed de woning in kwestie al dan niet werd onderhouden;
  2. Of er sprake is van bepaalde gebreken in de woning die moeten worden opgelost;

Indien je er niet voor kiest om een dergelijk onderzoek te laten uitvoeren zal je bij het aankopen van je vastgoed nooit kunnen rekenen op honderd procent zekerheid. Nochtans is die zekerheid zeer belangrijk. Voor het merendeel van de mensen geldt immers dat ze tot op de laatste euro van hun spaargeld in de aankoop van een pand investeren. Wanneer dan plots blijkt dat er nog heel wat extra kosten moeten worden betaald is dat uiteraard bijzonder vervelend. Een bouwtechnisch onderzoek laten uitvoeren kan dit probleem eigenlijk op een efficiënte manier voorkomen.

Hoe verloopt een bouwtechnisch onderzoek?

Een bouwtechnisch onderzoek is eigenlijk een visuele controle van het pand door een expert. Tijdens deze controle worden alle ruimtes van de kelder tot de zolder bekeken. Daarbij wordt er ook speciale aandacht besteed aan de verschillende installaties die in de woning zijn terug te vinden. Het kan hierbij niet alleen gaan om de elektriciteitsinstallatie, maar ook om bijvoorbeeld het sanitair. Speciale aandacht wordt ook geschonken aan de staat van de ramen en de deuren. Een bouwtechnisch onderzoek brengt bovendien ook altijd in kaart wat de actuele onderhoudsstaat is van het pand. Zijn er bepaalde kosten die weldra zullen moeten worden gemaakt? Dan worden ook die aangegeven.

Is een bouwtechnisch onderzoek honderd procent sluitend?

Hoe interessant het laten uitvoeren van een bouwtechnisch onderzoek ook mag zijn, er dient wel rekening mee te worden gehouden dat je nooit over een honderd procent sluitend eindresultaat zal komen te beschikken. Dit betekent dat er nog altijd bepaalde schade aan het zicht onttrokken kan zijn. Dit is natuurlijk het gevolg van het feit dat een dergelijke controle louter en alleen visueel wordt uitgevoerd. Er zal dus met andere woorden geen hak- of breekwerk aan te pas komen. Dat is natuurlijk enerzijds interessant omdat je op die manier geen extra kosten moet maken, maar anderzijds kan het er wel voor zorgen dat bepaalde schade onder de radar zal blijven.

Worden er hoge kosten voor in rekening gebracht of niet?

Het is absoluut niet zo dat je voor het uitvoeren van een bouwtechnisch onderzoek rekening moet houden met hoge kosten. Gemiddeld zijn deze kosten dan ook gelegen tussen de 200 en 700 euro. De hoogte van de kostprijs wordt bepaald door twee verschillende factoren. In eerste instantie is er de expertise van het bureau. Daarnaast is het echter eveneens zo dat er nog moet worden gekeken naar de omvang van het pand. Des te groter het pand is, des te hoger de kosten zullen komen te liggen voor het uitvoeren van het bouwtechnisch onderzoek. Het mag dan hoe dan ook duidelijk zijn, het laten uitvoeren van een dergelijk onderzoek is altijd interessant. Daar brengen de kosten die ervoor worden aangerekend helemaal geen verandering in.

 

 

Een bouwtechnisch onderzoek laten uitvoeren door experten

Om de veiligheid en stabiliteit van uw nieuw pand te laten controleren is het nodig om een bouwtechnisch onderzoek uit te voeren. Een ingenieur beoordeelt tijdens dit onderzoek verschillende aspecten van uw constructie. Bij Bouw Techno Keuring Nederland kunt u deze bouwtechnische keuring laten uitvoeren door een specialist uit regio Rotterdam. Deze persoon kijkt naar de fundering, de riolering, de muren, het metselwerk en de veiligheid van de elektrische installaties. Zo bekomt u uiteindelijk een einderesultaat waarmee u zeker weet dat aan alle veiligheidsnormen is voldaan.

Een nauwkeurige en grondige inspectie

Tijdens een bouwtechnische keuring van een van de specialisten uit Hellevoetsluis, nabij Rotterdam worden diverse aspecten belicht. Zo geeft men een kostenraming waarin u leest welke noodzakelijke directe kosten er relevant zijn en welke verbeterpunten essentieel zijn voor een goede constructie op lange termijn. Dat geeft u al een beeld over de vraagprijs die misschien al wel in gedachten had en of deze wel nog van toepassing is. Het is daarom aan te raden dat u een bouwtechnisch onderzoek laat uitvoeren voor of tijdens de aan- of verkoop van het bouwwerk. Bij Bouw Techno Keuring Nederland zijn ze gespecialiseerd in dit soort onderzoeken, waardoor u zeker weet dat alle aspecten grondig worden nagekeken.

Neem contact op met deze onderneming

Wilt u een bouwtechnisch onderzoek laten uitvoeren door de specialisten van Bouw Techno Keuring Nederland? Plan dan een bouwtechnische keuring in met een medewerker uit Hellevoetsluis vlak bij Rotterdam en u weet zeker dat dit op een goede manier gebeurt. Als erkend bouwkundig adviesbureau hebben zij vele ervaren specialisten in hun werkkracht die dagelijks dit soort keuringen uitvoeren. De ingenieurs beschikken daardoor over een onderbouwd inzicht, waarbij ze snel een idee krijgen van de kwaliteit van het bouwwerk. Neem daarom zeker contact op met deze onderneming en reken op uitstekende gespecialiseerde service.