Uw bedrijvengids
Image default
Bedrijven

Een algemene voorwaarden opstellen voor uw bedrijf

Een algemene voorwaarden opstellen voor uw bedrijf is een slimme zet. Maar wat houdt een algemene voorwaarden precies in? En wat is het eigenlijk? De Nederlandse wet definieert een algemene voorwaarden als volgt: “Een of meer bedingen die zijn opgesteld teneinde in een aantal overeenkomsten te worden opgenomen, met uitzondering van bedingen die de kern van de prestatie aangeven, voor zover deze laatstgenoemde bedingen duidelijk en begrijpelijk zijn geformuleerd”.

We begrijpen het als u door deze definitie nog steeds niet weet wat een algemene voorwaarden is. Laten wij het iets voor u verduidelijken. Een algemene voorwaarden zijn een aantal contractuele bepalingen die van toepassing zijn bij de overeenkomsten tussen een bedrijf en haar klanten, leveranciers of opdrachtgevers.

Waarom kiezen bedrijven ervoor om een algemene voorwaarden op te stellen?

Voor veel bedrijven is de algemene voorwaarden van belang om hun onderneming te beschermen tegen verschillende aansprakelijkheden. Daarnaast maakt een algemene voorwaarden het onderhandelen voor een ondernemer makkelijker, sneller en handiger. Een bedrijf met een algemene voorwaarden hoeft namelijk niet steeds met iedere opdrachtgever, klant of leverancier te onderhandelen over de afspraken die komen kijken bij een overeenkomst. Kortom; algemene voorwaarden maken contracteren veiliger, sneller en veel efficiënter.

Wat wordt er allemaal benoemd in een algemene voorwaarden?

Er kunnen vele verscheidene dingen in een algemene voorwaarden staan. De algemene voorwaarden is voor elk bedrijf anders. Het is namelijk erg afhankelijk aan de branche (en de regelgeving voor die branche) en de bedrijfsvoering van het bedrijf zelf. Over het algemeen vindt je de onderstaande onderwerpen terug in een algemene voorwaarden:

 • verplichtingen van opdrachtgevers, klanten en/of leveranciers;
 • annulering van overeenkomsten;
 • de voorwaarden van de uitvoering en/of (op)levering;
 • de betrokkenheid van derden en de gevolgen voor betrokkenen bij de aansprakelijkheid;
 • aansprakelijkheid bij calamiteiten, gebreken en andere tekortkomingen;
 • de betalingsvoorwaarden en afgesproken prijzen;
 • de bescherming van intellectuele eigendom;
 • regels en afspraken bij overmacht;
 • garantie en de verval data daarvan;
 • opschorting en/of ontbinding van gemaakte overeenkomsten;
 • eigendomsvoorbehoud;
 • klacht- en vervaltermijnen;
 • de toepasselijk recht en geschilbeslechting.

Dit is slechts een kleine greep van wat er allemaal in een algemene voorwaarden kan staan. Een bedrijf kan zelf bepalen welke afspraken in een algemene voorwaarden moeten staan en hoe streng (of juist niet) deze moeten zijn.

 

Zijn algemene voorwaarden verplicht om te hebben als bedrijf?

Nee, een algemene voorwaarden is niet verplicht om te hebben als bedrijf of ondernemer, maar het wordt wel zeer aangeraden om er één te hanteren. U beschermt met een algemene voorwaarden namelijk uw bedrijf tegen aansprakelijkheid mocht er eventueel iets misgaan. Daarnaast kan een (aansprakelijkheids)verzekeraar van u verlangen dat u een algemene voorwaarden heeft bij het afsluiten van een verzekering. Tevens kan het zijn dat een aansprakelijkheidsverzekeraar u een voordeligere premie geeft wanneer u  een algemene voorwaarde heeft voor uw bedrijf.

Kan ik zelf een algemene voorwaarden opstellen?

Wanneer u beschikt over de juiste kennis is dit zeker mogelijk. Echter is er veel juridische kennis nodig om zelf een algemene voorwaarden op te stellen. Tevens wordt het ook erg afgeraden, omdat u misschien onbedoeld te veel rechten aan uw klanten, opdrachtgevers of leveranciers kunt toekennen en u zichzelf dus benadeeld. Daarnaast kan het ook zijn dat uw algemene voorwaarden niet volledig is en gebreken heeft of niet voldoet aan geldende wetten. Het is daarom altijd aan te raden op een algemene voorwaarden te laten opstellen door een gespecialiseerde jurist.